Tilmeld nyhedsbrev
 

EXECUTIVE | News - 02.12.2015

HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK satte fokus på internationalisering

Den 27. november mødtes melemmerne af HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK for første gang ved LauRie A/S.

HSF EXECUTIVE NETWORK henvender sig til virksomhedsejere, direktører og beslutningstagere på strategisk niveau i modebranchen og medlemmerne mødes fire gange om året på forskellige lokationer. På møderne bliver der skabt værdi for medlemmerne via netværksskabelse og fokus på fastlagte tematikker som eksempelvis internationalisering, finansiering og rekruttering.

Ved det første netværksmøde i HSF EXECUTIVE NETWORK gav Henrik Spandet-Møller, CEO – Birger Christensen International et indspark med fokus på konkrete internationaliserings cases. I forbindelse med etableringen af HSF EXECUTIVE NETWORK er der nedsat et udvalg med direktører og ejere fra en række modevirksomheder. Henrik Kusk Jeppesen, CFO I Bisgaard shoes A/S er med i udvalget, som også skal godkende interesserede modevirksomheder. Han siger om initiativet:

”I modebranchen er der ikke tradition for at dele viden, men der er et stort behov for at virksomhederne i modebranchen mødes og udveksler erfaringer. Derfor er jeg meget glad for at være en del af HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK og glæder mig til at være med i udviklingen af netværket”.

Vil du høre mere om netværket så kontakt HSF på chc@aarhus.dk

View 4 Spandet, portræt View 5

Den Erhvervsdrivende Fond
Headstart Fashion


Mindet 4B
DK-8000 Aarhus C

info@headstartfashion.dk
telefon:
+45 24 207 207