Tilmeld nyhedsbrev
 

News - 28.08.2015

NEXT LEVEL Fashion 1-4

er bygget op af fire heldagssessioner og fælles konference på tværs af de kreative brancher i Region Midtjylland. De fire sessioner er delt op i et formiddag- og eftermiddagsprogram. Formiddagen består af workshops, hvor I arbejder med at gennemføre en konkret udvikling i jeres virksomhed. Eftermiddagen rummer case-oplæg fra eksterne oplægsholdere med afsæt i udvalgte temaer.

  • Trin #1: Et blik på forretningen

Det første trin handler om at sætte scenen og lære hinanden og jeres egen virksomhed at kende ud fra et forretningsudviklingsperspektiv. I kommer til at reflektere over jeres virksomheders respektive styrker og svagheder med udgangspunkt i et spil designet til formålet. Til sidst skal I reflektere over 1-2 indsatsområder, hvor I ser et potentiale for at udvikle jeres forretning.

  • Trin #2: Fremtidsscenarier

Vi tager afsæt i en konkret forandring, I kunne tænke jer at gennemføre i jeres virksomhed. I bliver guidet til at formulere 2 realistiske fremtidsscenarier, der viser udfaldet af forandringen inden for en tidsramme på 1 år. Scenarierne repræsenterer den bedst tænkelige situation og den værst tænkelige situation. Med afsæt i scenarierne rejser vi et år frem i tiden, og I skal nu analysere årsagerne til de forskellige scenarier. Hvorfor endte det ene scenarie godt, og det andet scenarie mindre godt? Hvad var udslagsgivende?

  • Trin #3: Det Gode Problem

Med afsæt i jeres fremtidsscenarier skal I nu indkredse en specifik problemstilling, som I skal løse for at realisere det bedst tænkelige scenarie. Vi hjælper jer til at formulere Det Gode Problem. Gode problemer er dem, som man kan gøre noget ved. Derfor er det også dem, man bør fokusere på. I præsenterer jeres problemer og giver hinanden feedback, samt hjælper med at slibe hinandens problemer til.

  • Trin #4: Strategi & handlingsplan

Med afsæt i Det Gode Problem skal I udarbejde en konkret strategi for at løse problemstillingen. I kommer til at arbejde med forandringsteori i micro-format og udarbejde ultra korte handlingsplaner, der klart definerer handlinger og mål samt forventet effekt og målemetode. Efterfølgende præsenterer I jeres handlingsplaner og giver hinanden feedback.

Eftermiddagsprogram: Eksterne case-oplæg

Eftermiddagsprogrammet tager afsæt i en række udvalgte temaer, som vi mener er særligt aktuelle. Hvert tema danner afsæt for et inspirationsoplæg fra en spændende oplægsholder, der vil dele ud af sin viden og erfaringer. Efter oplægget følger en åben Q&A.

  • Tema #1: Nye forretningsmodeller

Er der nye oplagte forretningsmodeller for jeres virksomhed, som I ikke har fået øje på og/eller afprøvet? Vi giver jer inspiration til at tænke i nye forretningsområder, indtægtskilder og værdiskabende aktiviteter for både virksomheden og jeres kunder.

  • Tema #2: Ledelse og procesoptimering

Har I det stærkeste organisatoriske udgangspunkt og er jeres virksomhed gearet til vækst? Hvordan skaber I de bedst mulige rammer? Og kan jeres forretningsmodel og organisering følge med efterspørgslen, hvis forretningen skaleres? Både ledelse og procesoptimering er centrale elementer, hvis en virksomhed skal vokse. I denne session får I gode råd om professionel ledelse og input til en mere effektiv organisering af jeres virksomhed.

  • Tema #3: Muligheder for vækst & finansiering

Vækst kræver ofte ekstern finansiering. Alternativet er ”magre” år forud for de ”fede” år. I får indsigt i de forskellige typer af kapital, der er til rådighed på markedet. Hvad kan man forvente af de forskellige kapitaltyper, og hvordan samarbejder med bedst med banker, business angels, venturekapitalfonde, etc.? Eller findes der andre og bedre veje til vækst – og finansieringen heraf?

  • Tema #4: Branding & markedspositionering

Hvordan styrker I fortællingen om jeres virksomhed og skaber en høj brandværdi? Hvordan ”erobrer” man bedst et nyt marked? Og hvordan finder I ud af, hvilke markeder I skal satse på? Denne session klæder jer på til at træffe kvalificerede beslutninger og dermed maksimere chancerne for succesfulde markedsudvidelser.

 

Den Erhvervsdrivende Fond
Headstart Fashion


Mindet 4B
DK-8000 Aarhus C

info@headstartfashion.dk
telefon:
+45 24 207 207