Tilmeld nyhedsbrev
 

EXECUTIVE | News - 30.10.2015

Nyt EXECUTIVE netværk for modebranchen

Efter ønske fra virksomheder i modebranchen etablerer HEADSTART FASHION et nyt executive netværk for virksomhedsejere, direktører og beslutningstagere på strategisk niveau i modebranchen. Netværket hedder ”HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK”.

Udfordring

En af udfordringerne i modebranchen er at kortene ofte holdes tæt til kroppen, og at der derfor ikke sker ligeså meget erfaringsudveksling og netværksskabelse, som der er mulighed og behov for.

HEADSTART FASHION etablerer derfor et nyt stærkt erhvervsnetværk, hvor medlemmerne mødes fire gange om året på forskellige lokationer. På møderne vil der blive skabt værdi for medlemmerne via netværksskabelse og fokus på fastlagte tematikker som eksempelvis internationalisering, finansiering og rekruttering. Emnerne vil både blive italesat og diskuteret på møderne.

Til det første netværksmøde i HSF EXECUTIVE NETWORK vil deltagerne også høre et indspark fra Henrik Spandet-Møller, CEO – Birger Christensen International & partner i Spandet And Partners. Mødet finder sted i november 2015, ved den vækstprisvindende modevirksomhed LauRie. Henrik Hansen, CEO LauRie A/S, udtaler:

” HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK er et spændende og nødvendigt initiativ, der imødekommer modebranchens store behov for erfaringsudveksling. Jeg ser meget frem til at møde andre dygtige direktører og virksomhedsejere fra modebranchen, der kan inspirere og udfordre mig”.

I forbindelse med etableringen af HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK er der nedsat et udvalg med direktører og ejere fra en række modevirksomheder. Henrik Kusk Jeppesen, CFO I Bisgaard shoes A/S er med i udvalget, som også skal godkende interesserede modevirksomheder. Han siger om initiativet:

”I modebranchen er der ikke tradition for at dele viden, men der er et stort behov for at virksomhederne i modebranchen mødes og udveksler erfaringer. Derfor er jeg meget glad for at være en del af HEADSTART FASHION EXECUTIVE NETWORK og glæder mig til at være med i udviklingen af initiativet”.

Det vurderes, at der er et stort potentiale i at opbygge et værdiskabende netværk målrettet modebranchen. Christian Chapelle, leder af HEADSTART FASHION udtaler:

”Jeg hæfter mig ved, at modebranchen selv har ønsket et netværk af denne kaliber. Jeg ser derfor frem til, at HEADSTART FASHION kan skabe rammerne for netværket og levere det rette indhold i samarbejde med branchen”.

Kontakt HSF på chc@aarhus.dk for mere information  trads, portrætView 3Satake, portrætHansen

Den Erhvervsdrivende Fond
Headstart Fashion


Mindet 4B
DK-8000 Aarhus C

info@headstartfashion.dk
telefon:
+45 24 207 207