Tilmeld nyhedsbrev
 

News - 26.06.2014

WAVE ændrer fokus

Igennem den sidste periode har WAVE, med Culture Works i spidsen, undersøgt muligheden for at skabe en ny og alternativ platform, der understøtter den voksende modebevægelse i Aarhus. Ideen er at undersøge og udvikle grænsefladerne mellem mode, kunst, musik og media på en ny måde.

Efter konceptudviklingen er udført, står det klart, at der særligt er et segment, der i dag ikke har sin egen tydelige platform inden for modebranchen, nemlig de nye talenter. I det hele taget har WAVE gennem hele processen været draget af at understøtte de nye talenter.

Adrian Fey fra Culture Works forklarer:

”Det nye er altid det interessante. I Aarhus har vi en voksende talentmasse, og hvis vi vil holde på de kreative talenter, er det vigtigt, at vi hele tiden understøtter og udvikler dette miljø. Det gælder inden for flere kreative retninger som mode, kunst og kultur. Det er denne bevægelse, vi selv er født ud af, og det er heraf, WAVE er tænkt.”

I forhold til konceptudviklingen har WAVE haft fokus på både talenterne og de mere etablerede brands. Dialogen med branchen har skabt klarhed over, hvor WAVE skal placere sig, og det er det, som WAVE nu tager konsekvensen af.

Adrian Fey uddyber:

”Vi er rigtig glade for den store opbakning, vi har mødt. Interessen har været stor blandt de nye aktører i markedet, præcis som vi havde forventet. Blandt de store internationale brands har interessen imidlertid været på en helt anden måde, end vi lige havde forudset. Det har handlet om noget andet end at markedsføre deres egne mærker. Det er opbakningen fra Bestseller et af eksemplerne på. For Bestseller har engagementet handlet om at understøtte og gå i dialog med de nye talenter, og give dem en ny platform at udvikle sig på. At give noget tilbage til den nye generation og manifestere Aarhus som en ny modeby.”

Udfordringen for de nye talenter er imidlertid, at de ikke har samme kapital til rådighed, som de store brands. Det ændrede fokus for WAVE har derfor betydet, at WAVE har valgt at forlænge udviklingsfasen, så det er muligt at undersøge, om der er flere aktører, der er villige til at engagere sig i talentudviklingen. En række meget spændende aktører har allerede meldt sig på banen. Forventningen er at afvikle WAVE i sommeren 2015.

Adrian Fey afslutter:

”At opbygge og drive en platform for talenterne kræver et lidt andet set-up, end det vi har arbejdet ud fra. Vi skal derfor nu i dialog med interessenterne omkring WAVE for at undersøge, om vi kan finde en ny form, som projektet kan realiseres i. Det nytter ikke noget, at vi laver et produkt, som målgruppen ikke kan betale for. Det nytter heller ikke noget, at vi laver et produkt, der ikke har den kant og nyskabelse, som det er tænkt ud fra. Det kræver, at vi finder nogle alternative og utraditionelle veje, og det er det, vi nu skal undersøge mulighederne for.”

Den Erhvervsdrivende Fond
Headstart Fashion


Mindet 4B
DK-8000 Aarhus C

info@headstartfashion.dk
telefon:
+45 24 207 207